Przeskocz do treści

Gwarancja

Pismo gwarancyjne lub faktura zakupu drukarki jest zawsze dostarczana klientowi wraz z instrukcją montażu i umieszczane na stronie internetowej www.jetlt.com. Na życzenie kupującego, dodatkowy e-mail jest wysyłany przez sprzedającego. Kupujący jest odpowiedzialny za zapoznanie się, znajomość i stosowanie się do warunków Gwarancji.

Producent dostarcza drukarki wypełnione farbą i z pierwszym „próbnym” testem drukowania, który pozostawia na stole drukarskim drukarki jako dowód, że drukarka została „przetestowana” i gotowa do użytku (za wyjątkiem ,,zimna pora‘‘).

Warunki gwarancji dla klientów biznesowych 12 miesięcy.

W okresie gwarancyjnym nieodpłatnie usuniemy i wymienimy wadliwe części/złącza drukarki. Wymiana części/złączy odbywa się poprzez wymianę nowej części lub złącza, lub aktualizację tak, aby jego funkcjonalność była zgodna z nową. Wszystkie wymienione części stają się własnością JetLT.

Aby skorzystać z Gwarancji, prosimy o kontakt: info@jetlt.com, messenger, whatsapp lub w nagłych wypadkach telefonicznie: +370 614 80345.

 

Naprawa gwarancyjna

Konieczne jest przedstawienie faktury o zakupie drukarki z podaniem: daty zakupu, numeru seryjnego, nazwy sprzedawcy i kupującego, opisania wady drukarki lub dostarczenia wideo, a także zapewnienia, że drukarka będzie dostarczona do producenta we właściwy sposób lub właściciel przywiezie ją sam.

Po zakupie drukarki prosimy o niezwłoczne poinformowanie producenta w ciągu 3 dni od zauważenia wady fabrycznej lub innych wad ukrytych: info@jetlt.com, messenger, whatsapp lub w nagłych przypadkach pod numerem telefonu: +370 614 80345.

Jeśli Państwo uważa, że drukarka się zepsuła, prosimy o kontakt: info@jetlt.com, messenger, whatsapp lub w nagłych wypadkach telefonicznie: +370 614 80345.

Ważne:

- koszt zapłaty za drukarkę wynikający z transportu „do“ i „z“ centrum gwarancyjnego ponosi kupujący;

- po wykonaniu serwisu gwarancyjnego lub wymianie wadliwych części/elementów w nowym przypadku, warunki gwarancji na produkt obowiązują przez pozostały okres gwarancji;

Gwarancja nie obejmuje:

- w przypadku naturalnego zużycia: do głowicy drukującej, układu zasilania/cyrkulacji tonera, pompy, silnika, kół zębatych, uszczelek, kabli, złączy, płyty głównej i innych akcesoriów lub do uszkodzeń kosmetycznych;

- niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie, magazynowanie;

-niewłaściwa lub niekompletna instalacja na komputerze;

-nieprzestrzeganie niewłaściwych warunków przechowywania i pracy drukarki: wilgoć, narażenie na działanie środków chemicznych, zimno/gorąco, nagłe wahania ciśnienia atmosferycznego, pomieszczenia zakurzone, pomieszczenia w których jest natryskiwane aerografem, inne.

Ze względu na działanie wilgoci, ekstremalnych warunków termicznych środowiska lub gwałtowną zmianę tych warunków, a także korozję, utlenianie, rozlanie żywności lub produktów płynnych lub chemicznych.

-w przypadku przeciążenia: używany do celów innych niż te, do których farba nie jest zalecana przez producenta lub podczas uzupełniania systemu innymi dodatkami czyli farbami;

-niestosowanie się do instrukcji lub zaleceń producenta dotyczących korzystania z drukarki (patrz: instrukcja obsługi);

-w przypadku modyfikacji: drukarka została zdemontowana lub w inny sposób ingerowana w instalację;

-uszkodzenia mechaniczne: pęknięcie, złamania obudowy lub innych części / detali;

- złamanie lub inny wpływ na wewnętrzne części/części połączenia drukarki przez rozlanie wody, atramentu, farby, syropu, lukru, masła, innych płynów lub kremów.

- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem napięcia, przerwami w dostawie prądu, przepięciami;

- nie obejmuje odszkodowania za straty poniesione podczas użytkowania drukarki w okresie gwarancyjnym z powodu wady drukarki producenta oraz wszelkich kosztów lub strat poniesionych przez kupującego w związku z przestojem w druku lub niezrealizowanym zamówieniem.